Skip to main content

Зустріч з представниками академічної спільноти щодо обговорення проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» на 2022-2023 навчальний рік

3 грудня 2021 року відбулось розширене засідання кафедри фінансів і кредиту з обговоренням проєкту освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» на наступний навчальний рік.

В заході взяли участь  запрошені професори з інших університетів та аспіранти 1-4 років навчання. Гарант програми – д.е.н., професор Виговська Наталія Георгіївна доповіла про мету, зміст та наповнення програми, презентувала навчальний план підготовки докторів філософії та зробила акцент на динаміці освітньої складової ОНП, починаючи з 2017 року (перший рік набору).  Кафедра фінансів і кредиту висловлює щиру вдячність Майоровій Тетяні Володимирівні, д.е.н., професору, професору кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Коваленко Юлії Михайлівні, д.е.н., професору, професору кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету, Демі Дмитру Івановичу, к.е.н., професору, завідувачу кафедри фінансів і кредиту Поліського національного університету за висловлені зауваження, конструктивну критику та дружні пропозиції щодо удосконалення змісту ОНП, навчального плану, які є слушними та корисними для покращення рівня підготовки докторів філософії за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Проєктна група і надалі продовжуватиме свою роботу щодо удосконалення освітніх програм відповідно до запитів стейкхолдерів.

Гурток “Соціально відповідальні практики суб’єктів господарювання” на кафедрі інформаційних систем в управлінні та обліку

02 грудня 2021 р. професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Ірина Жиглей в рамках гуртка “Соціально відповідальні практики суб’єктів господарювання” в ігровій формі ознайомила студентів ОКР “молодший бакалавр” з принципами Глобального договору ООН та Цілями сталого розвитку. Настільна гра “Етичні дилеми бізнесу”, випущена Глобальним договором ООН в Україні  (https://www.facebook.com/global.compact.Ukraine), дозволила на практичних ситуаціях ознайомитись з доброчесними та недоброчесними практиками бізнесу, надати їм свою оцінку відповідно до принципів Глобального договору ООН та Цілей сталого розвитку, з позиції як учасників бізнесу (гравці за столом), так і стейкхолдерів (неурядових організацій, інвесторів, працівників, споживачів, місцевої спільноти), інтереси яких представляли студенти в аудиторії.
Говорячи про підготовку молодого покоління, особливо випускників факультету бізнесу та сфери обслуговування, слід перш за все формувати в них компетентності, пов’язані з їх свідомим та соціально відповідальним ставленням до питань в професійній та непрофесійній сфері. І використовувати для цього слід всі можливості як формальної, так і неформальної освіти.
Дякую студентам за цікаві відповіді та активну роботу!

Викладач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку пройшла тренінг з корпоративної етики

Гарант освітньої магістерської програми, викладач курсу “Професійна етика бухгалтера і аудитора” Людмила Чижевська в рамках проєкту «Зміцнення потенціалу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів в Україні» 29 жовтня 2021 року пройшла тренінг з корпоративної етики від світової консалтингової компанії DAI. Під час тренінгу розглядались питання недопущення неетичної поведінки у професійному середовищі.

Засідання гуртка з проблем міжнародних економічних відносин

16 листопада 2021 р. відбулось чергове засідання гуртка з проблем міжнародних економічних відносин, яке провів керівник гуртка кандидат економічних наук Віталій Бондарчук.

Темою засідання стала інфляція, яка в річному вимірі становить вже більше 10%, та інфляційне таргетування, як метод боротьби з нею. В ході засідання було розглянуто історію монетарної політики в Україні до та після впровадження інфляційного таргетування, а також досвід інших країн в таргетуванні інфляції. Боротьба з високою інфляцією забезпечує передумови для економічного зростання, зростання реальних доходів та укріплення національної грошової одиниці. Крім того, в довгостроковому періоді це дозволяє забезпечити повну зайнятість та позитивно впливає на збалансованість державного бюджету.

Учасники гуртка обговорили вказані проблеми та визначили предмет для подальшого обговорення.
На черзі – механізм визначення ключової процентної ставки за правилом Тейлора та
воркшоп по прийняттю рішення в якості комітету з монетарної політики.

Міжнародна співпраця кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку з науковцями Чеської республіки

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, керівник Чеського центру освіти і культури імені Вацлава Длоугі Житомирської політехніки Людмила Чижевська 5 жовтня 2021 року взяла участь у конференції “Чеські науковці за кордоном”, організованою неурядовою організацією  Czexpats in Science. 

У ході конференції досягнуто домовленості про можливі напрями співпраці з чеськими вишами .

Запрошення студентів-обліковців на стажування до Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща)

Відповідно до умови про співпрацю, підписаної між Державним університетом «Житомирська політехніка» та Гуманітарно-природничим університетом ім. Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща), запрошуємо студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування» на 3-місячне стажування у весняному семестрі 2021/2022 навчального року.

Стажування БЕЗКОШТОВНЕ та відбуватиметься у Гуманітарно- природничому університеті ім. Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща) на програмі бакалаврської підготовки за спеціальністю «Бухгалтерський облік та податки» з 01 березня 2022 р. до 31 травня 2022 р.

В програму можуть потрапити студенти 2-4 курсу спеціальності 071 «Облік та оподаткування» ОКР «Молодший бакалавр» та «Бакалавр», яким виповнилось 18 років та які мають базові знання з польської мови.

Міжнародний вебінар “Researching with Impact” СІМА за участю викладачів кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку

28 жовтня 2021 року відбувся вебінар “CGMA Research Webinar – Researching with Impact”, в якому взяли участь завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, д.е.н., проф. Сергій Легенчук та асистент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Дмитро Захаров. Організаторами вебінару виступили міжнародні професійні організації AICPA & CIMA.

Основним тематичним напрямом вебінару була важливість сучасних наукових досліджень та вимоги, які наукове середовище має вирішувати для бізнес середовища. У вебінарі взяли участь більше 100 науковців з 15 країн світу. Доповідачами виступили: Paul Thamber – старший викладач бізнес-школи, Мельбурн, Linda Bostock, Dr. Shona Bates – представники академічної спільноти університетів Сіднею.

Участь представників Житомирської політехніки у міжнародному вебінарі була можлива завдяки партнерству кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку та СІМА (Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Велика Британія).

Засідання студентського наукового гуртка “Соціально відповідальні практики в діяльності українських суб’єктів господарювання”

       19 жовтня 2021 року відбулось засідання студентського наукового гуртка “Соціально відповідальні практики в діяльності українських суб’єктів господарювання” під керівництвом професора кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Жиглей Ірини та асистента кафедри Захарова Дмитра.
      До роботи гуртка доєднались студенти спеціальності «Облік і оподаткування» та “Фінанси, банківська справа та страхування” освітнього ступеню «бакалавр». На засіданні було обговорено план майбутніх занять та участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських команд LoNG – 2021 “Блокчейн приходить в Україну”.
      Були обговорені питання щодо використання технології блокчейн як інструменту, який може бути використаний для ліквідації економічної злочинності та можливості впровадження блокчейну для українських підприємств.

Засідання студентського гуртка «Проблеми міжнародних економічних відносин»

21 жовтня 2021 року відбулось чергове засідання студентського гуртка «Проблеми міжнародних економічних відносин». Засідання було присвячене темі формування та динаміки обмінного курсу гривні. Студенти економісти та міжнародники на засіданні гуртка шукали відповіді на запитання, чому стрімке укріплення гривні за останні кілька місяців спричиняє неоднозначні оцінки щодо потенційних майбутніх наслідків, чому це сприяє стримуванню інфляції, яка значно зросла в поточному році, чи не буде це мати ефект стисненої пружини?
Тема була розглянута концептуально, починаючи з того, чому Україна після здобуття незалежності жила 5 років без національної валюти. Також розглянули стрибкоподібну девальвацію гривні у 2008 та 2014 роках внаслідок накопичених структурних дисбалансів.
Одним словом, члени студентського гуртка розбирають українську економіку «по кісточках». А на черзі – ключова процентна ставка та її вплив на національну економіку, в тому числі силу вітчизняних експортерів на міжнародному ринку.

Настановче засідання гуртка «Проблеми міжнародних економічних відносин»

Студентська завзятість та спраглість до нового є головним мотиватором до розвитку.

Розвитку не лише особистісного, але й професійного. Саме такі вмотивовані студенти спеціальностей «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини» кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Житомирської політехніки стали членами гуртка з проблем міжнародних економічних відносин сезону засідань 2021-2022 навчального року.

Настановче засідання гуртка проведено керівником гуртка Віталієм Бондарчуком, доцентом кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин 07 жовтня 2021 року. Засідання розпочала декан Факультету бізнесу та сфери обслуговування Галина Тарасюк надихаючою промовою, чим підсилила запал студентів до наукових пошуків та особистісних досягнень.

Перше засідання пройшло жваво та дискусійно, як і належить студентському науковому гуртку. Основною мотивацією членства в гуртку, як з’ясувалось, є намагання краще розуміти економічні процеси в світі та навчитися краще комунікувати з економічних питань.

На засіданні гуртка було прийнято рішення посилювати як hard skills, так і soft skills. Тому в майбутньому чекають не лише вирішення кейсів та дискусійних обговорень, але й тестування регресій і економічних прогнозів.

Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин пишається науковими прагненнями студентів та роботою викладачів!