Skip to main content

Засідання Методичного клубу кафедри інформаційних систем в управління та обліку

3 листопада 2022 відбулось засідання Методичного клубу кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку.

На засіданні розглядались останні зміни у міжнародних стандартах освіти бухгалтера (IES). Викладачі кафедри мали змогу долучитись до вебінару- конференції “Впровадження останніх змін освітніх стандартів”, організованого Центром реформ фінансової звітності Світового Банку (CFRR).

Гаранти освітніх програм за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” професори Ірина Жиглей, Сергій Легенчук, Людмила Чижевська взяли участь в обговоренні доповідей представників Міжнародної Федерації бухгалтерів, Комітету з міжнародних освітніх стандартів для бухгалтерів, представників професійних бухгалтерських організацій різних країн.

На засіданні Методичного клубу було прийнято рішення обговорити зміни зі стейкхолдерами на найближчих зустрічах.

Відкрита лекція «Управління фінансами в ІТ бізнесі»

2 листопада 2022 року для здобувачів кафедри фінансів та цифрової економіки було проведено відкриту лекцію «Управління фінансами в ІТ бізнесі». Професор Полчанов А.Ю. розповів про роль ІТ галузі у економіці воєнного часу.

Основна увага була зосереджена на фінансовому потенціалі вітчизняної ІТ галузі, особливостям її оподаткування в рамках Дія.Сіті та орієнтації на міжнародні ринки.

Крім того розкрито питання вимог роботодавців до фахівців фінансового профілю та роль фінансиста у сучасному IT бізнесі.

Участь студентів груп ООМ-10, ОО-4 та ОО-5к у відкритій лекції «Особливості ведення фінансового та управлінського обліку в ERP системі SAP Business One»

На запрошення ДТЕУ студенти груп ООМ-10, ОО-4 та ОО-5к долучилися до відкритої лекції «Особливості ведення фінансового та управлінського обліку в ERP системі SAP Business One». Спікером виступив Анатолій Грешньов, бізнес-аналітик експертної консалтингової компанії TG Consulting.

В межах лекції було розглянуто такі питання, як налаштування рахунків головної книги, будова плану рахунків, можливості створення бухгалтерських операцій ручним способом, виправлення помилок в системі, особливості додавання в систему бухгалтерських операцій періодично та шаблоном, механізм роботи з ваучерами журналу, порядок здійснення внутрішньої вивірки тощо.

Наведений огляд функціоналу системи SAP Business One дозволив студентам груп ООМ-10, ОО-4 та ОО-5к порівняти її з програмними продуктами, які вивчаються ними в межах дисциплін «Корпоративні інформаційні системи» та «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».

Відкрита лекція «Вплив воєнного стану на облік та оцінку активів і зобов’язань за МСФЗ»

31 жовтня 2022 року студенти-бакалаври та магістри Державного університету «Житомирська політехніка» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (групи ОО-5, ОО-6к, ООМ-10) за запрошенням доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно- економічного університету Олени Володимирівни Фоміної долучились до відкритої лекції «Вплив воєнного стану на облік та оцінку активів і зобов’язань за МСФЗ» (деталі:https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=44654&uk). Спікерами на ній виступили:

– Сергій Рогозний, аудитор, консультант з МСФЗ, директор ТОВ МІК «СТАРТ», член Ради ФПБАУ, співавтор підручників та публікацій з питань застосування МСФЗ;
– Олена Дядюн, сертифікований бухгалтер (IFA, IPFM), консультант з МСФЗ, заступник керівника комітету з фінансів ФПБАУ, співавтор підручника «МСФЗ: короткий курс для практиків».

Презентовано надзвичайно цікавий та актуальний матеріал, який стосувався базових оцінок, обліку активів на окупованих територіях, відображення наслідків пошкодження, знищення та крадіжки майна, а також обліку фінансових активів в умовах війни.

Зустріч студентів спеціальності “Облік і оподаткування” із фахівцем-практиком

26.10.2022 р. відбулась зустріч студентів факультету бізнесу та сфери обслуговування, спеціальності “Облік і оподаткування” (груп ОО-2мб, ОО-6, ОКМ-1) з фахівцем з практики Редько Ксенією Олексіївною, яка обіймає посаду фахівець-аналітик з розширення ринків збуту (експорт) у АТ “Житомирський маслозавод”.
Під час зустрічі актуалізовано питання необхідності здобуття навиків зі здійснення аналізу господарської діяльності та аналізу фінансового стану субʼєктів господарювання студентами-випускниками економічних спеціальностей. Охарактеризовано особливості практичної роботи аналітика, вимоги працедавців до претендентів на посаду аналітика підприємства в Україні та країнах Європи.

“Онлайн-тренінг як форма самостійної роботи студентів спеціальності 071 “Облік та оподаткування””

Самостійна робота студентів в час, коли в доступі є неймовірна кількість безкоштовних онлайн-ресурсів, може бути надзвичайно цікавою, корисною та, безсумнівно, пізнавальною.

І завданням викладача є надати в робочому порядку студентам пораду, порекомендувати актуальне посилання, яке поглиблює тему дисципліни, що викладається.

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Ірина ЖИГЛЕЙ ділиться своїм досвідом організації самостійної роботи студентів в межах ОК «Облік і звітність в оподаткуванні».

Навчання і викладання в таких екстремальних умовах, в яких наразі перебувають студенти та викладачі українських ЗВО, з одного боку, ускладнене багатьма об’єктивними факторами та морально-психологічним станом і тих, і інших, а з іншого – спонукає до пошуку чогось нового, щоб довести собі та іншим, а, зрештою, всьому світу, що кожного з нас не зламати, що кожен із нас якнайкраще намагається робити свою роботу на своєму місці: викладачі – викладати, здобувачі – здобувати знання (і це мова лише про професійну сферу, а багато ж хто ще встигає волонтерити в різних напрямках!)

Повертаючись до основної теми, хочу поділитись власним досвідом викладання. Цього року мені довелось викладати дисципліну «Облік і звітність в оподаткуванні», яка, на мою думку, є однією з найбільш потрібних та, одночасно, найбільш складних для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування», адже і в мирний час зміни в законодавстві з питань оподаткування є досить частими, а в умовах воєнного часу – за ними просто не угнатись, якщо не залучати досвід роботодавців. Однією з форм ознайомлення студентів з актуальними змінами в позааудиторний час є відвідування студентами у вільний час онлайн-вебінарів, тренінгів та обговорення їх результатів на практичних заняттях.

Порекомендувала таким чином студентам-бакалаврам груп ОО-5 та ОО-6к, за бажанням, прослухати безкоштовний ONLINE-тренінг «Підготовка до зарплатної звітності за ІІІ квартал: проблеми додатків Д1, 4 ДФ» в рамках теми «Облік розрахунків і звітність за загальнообов’язковим державним соціальним страхування», попередньо зареєструвавшись на платформі 7eminar.ua, який 24.10 2022 р. проводив Тимур Алієв, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, експерт з трудового права та оплати праці, спеціаліст з управлінського обліку та бюджетування.

Як результат – більша частина студентів тренінг прослухала, на практичному заняття відбулось його жваве обговорення, при чому були відмічені як негативні, так і позитивні моменти.

Вкотре переконуюсь в тому, що наші студенти не втрачають жаги до знань ні за яких умов! Дякую їм за це, адже їх жага – це стимул для нас, викладачів, ставати ще кращими у своїй справі!»

Засідання наукового гуртка «Фінансист»

25 листопада 2022 року відбулось засідання наукового гуртка «Фінансист», присвячене підготовці до IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», що проходитиме в Житомирській політехніці 03-04 листопада 2022 р.

В рамках заходу здобувачі освіти дізнались про роль науково-практичних конференцій у поширенні знань, напрями роботи згаданої конференції та умови участі в ній.

Відкрита лекція «Автоматизація документообігу і звітності з використанням програми “M.E.Dос» для студентів груп ОО-2МБ, ОО-4 та ОО-5к

24 жовтня 2022 р. студенти груп ОО-2 МБ, ОО-4 та ОО-5к доєдналися до відкритої лекції «Автоматизація документообігу і звітності з використанням програми «M.E.Dос» в межах дисциплін «Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» та «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».

Спікером виступив Сергій Кондратюк, керівник навчального центру розробника програми «M.E.Doc».

В межах лекції студенти:
– отримали інформацію щодо особливостей впровадження електронного документообігу в Україні та визначили його переваги над паперовим;

– дізналися які самі складові необхідні для організації ефективного електронного документообігу на підприємстві та як отримати кваліфікований
електронний підпис;

– з’ясували порядок організації зберігання електронних документів.
Особливо цікавим було поєднання теоретичних питань з практичними
аспектами обміну електронними документами в програмі «M.E.Doc».

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Чижевська Людмила прийняла участь у вебінарі у рамках проекту Erasmus+ BRIDGE

14 жовтня 2022 року гарант магістерської програми, професор Людмила Чижевська взяла участь в вебінарі «Підвищення кваліфікації керівника дипломної роботи», організованого The European Network for Academic Integrity  у рамках проекту Erasmus+ BRIDGE .

Спікери вебінару Вероніка Краснічан та Діта Хенек Длаболова поділились досвідом впровадження принципів академічної доброчесності у європейських вищих школах. Пропозиції щодо удосконалення процесу написання магістерських робіт будуть обговорюватись на зустрічі зі стейкхолдерами.

Участь студентів спеціальності “Облік і оподаткування” та викладачів кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку у науково-практичній конференції

6-7 жовтня 2022 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміна вектора розвитку фінансових, облікових та контрольно-аналітичних інструментів в забезпеченні реалізації Національної економічної стратегії”.
У пленарному засіданні взяли участь магістри другого року навчання спеціальності “Облік і оподаткування”.
З цікавими та актуальними доповідями виступили завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку професор Сергій Легенчук та гарант магістерської програми професор Людмила Чижевська.