У перший тиждень навчання 7 жовтня 2022 року в межах викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» доцентом кафедри фінансів та цифрової економіки  Світланою Обіход було проведено відкриту лекцію на тему: «Академічна доброчесність як норма академічної поведінки та один із принципів освітньої та наукової діяльності університету» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка».

Магістранти мали можливість ознайомитися з Кодексом академічної доброчесності та Кодексом корпоративної культури Державного університету «Житомирська політехніка», Положенням про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Житомирській політехніці.

Слухачі продемонстрували неабиякий інтерес до теми відкритої лекції та взяли участь в обговоренні найактуальніших питань академічної доброчесності. Виникла цікава дискусія про те, що академічна доброчесність – це не лише про навчання в університеті та написання магістерських робіт, а про те, що може впливати на долі та успішність людей. Упровадження принципів академічної доброчесності – питання як розвитку університету, так і визнання дипломів та конкурентоспроможності його випускників.