Самостійна робота студентів в час, коли в доступі є неймовірна кількість безкоштовних онлайн-ресурсів, може бути надзвичайно цікавою, корисною та, безсумнівно, пізнавальною.

І завданням викладача є надати в робочому порядку студентам пораду, порекомендувати актуальне посилання, яке поглиблює тему дисципліни, що викладається.

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Ірина ЖИГЛЕЙ ділиться своїм досвідом організації самостійної роботи студентів в межах ОК «Облік і звітність в оподаткуванні».

Навчання і викладання в таких екстремальних умовах, в яких наразі перебувають студенти та викладачі українських ЗВО, з одного боку, ускладнене багатьма об’єктивними факторами та морально-психологічним станом і тих, і інших, а з іншого – спонукає до пошуку чогось нового, щоб довести собі та іншим, а, зрештою, всьому світу, що кожного з нас не зламати, що кожен із нас якнайкраще намагається робити свою роботу на своєму місці: викладачі – викладати, здобувачі – здобувати знання (і це мова лише про професійну сферу, а багато ж хто ще встигає волонтерити в різних напрямках!)

Повертаючись до основної теми, хочу поділитись власним досвідом викладання. Цього року мені довелось викладати дисципліну «Облік і звітність в оподаткуванні», яка, на мою думку, є однією з найбільш потрібних та, одночасно, найбільш складних для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування», адже і в мирний час зміни в законодавстві з питань оподаткування є досить частими, а в умовах воєнного часу – за ними просто не угнатись, якщо не залучати досвід роботодавців. Однією з форм ознайомлення студентів з актуальними змінами в позааудиторний час є відвідування студентами у вільний час онлайн-вебінарів, тренінгів та обговорення їх результатів на практичних заняттях.

Порекомендувала таким чином студентам-бакалаврам груп ОО-5 та ОО-6к, за бажанням, прослухати безкоштовний ONLINE-тренінг «Підготовка до зарплатної звітності за ІІІ квартал: проблеми додатків Д1, 4 ДФ» в рамках теми «Облік розрахунків і звітність за загальнообов’язковим державним соціальним страхування», попередньо зареєструвавшись на платформі 7eminar.ua, який 24.10 2022 р. проводив Тимур Алієв, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, експерт з трудового права та оплати праці, спеціаліст з управлінського обліку та бюджетування.

Як результат – більша частина студентів тренінг прослухала, на практичному заняття відбулось його жваве обговорення, при чому були відмічені як негативні, так і позитивні моменти.

Вкотре переконуюсь в тому, що наші студенти не втрачають жаги до знань ні за яких умов! Дякую їм за це, адже їх жага – це стимул для нас, викладачів, ставати ще кращими у своїй справі!»