5 грудня 2022 року відбулась відкрита презентація підручника «Професійна етика бухгалтера»

Автори: С.Ф.Голов, Я.В.Голубка, В.М. Костюченко, Р.В. Кузіна, Л.В. Чижевська

Професор кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Людмила Чижевська акцентувала увагу на тому, чим підручник буде корисний бухгалтерам, аудиторам, студентам і викладачам.

У підручнику послідовно розглянуто:

  • Генезис і теорії етики;
  • Етику в контексті корпоративного управління і соціальної відповідальності бізнесу;
  • Призначення та зміст Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів.
  • Принципи етики, дотриманню їх бухгалтерами й аудиторами в процесі їх професійної діяльності
  • Етика викладачів облікових дисциплін, особливостям викладання професійної етики, застосуванню моделей ухвалення етичних рішень.