19- 21 грудня 2019 року Державний університет «Житомирська політехніка» шостий раз поспіль виступає базою для проведення VІ Міжнародної науково-практичної on-line конференції «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку».

19 грудня відбулося урочисте відкриття конференції. До учасників з привітальним словом звернулися Денисюк Олена Григорівна, к.е.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Державного університету «Житомирська політехніка», Тарасюк Галина Миколаїівна, д.е.н., проф., в.о. декана факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка, Тетяна Петрівна Остапчук, д.е.н., доц., в.о. завідувача кафедри менеджменту і підприємництва Державного університету «Житомирська політехніка», Давидюк Юлія Володимирівна, к.е.н., доц., в.о. завідувача кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Державного університету «Житомирська політехніка», які відзначили важливість подібних заходів для розвитку науки та країни в цілому і побажали учасникам успіхів та подальших звершень.

Конференція є інтегруючим заходом для теорії та практики управління, тому на пленарне засідання було запрошено представників органів влади та бізнесу.

У своїх виступах гості окреслили основні проблеми та перспективи розвитку менеджменту суб’єктів господарювання.

Робота конференції проходила за секціями:

Секція 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобальному конкурентному середовищі.

Секція 2. Проблеми менеджменту підприємств різної галузевої спрямованості.

Секція 3. Стратегічний менеджмент та маркетинг підприємств.

Секція 4. Економіко-математичне моделювання, інформаційне забезпечення та сучасні технології в менеджменті.

Секція 5. Інноваційні інструменти управління логістичною діяльністю вітчизняних підприємств.

Секція 6. Функціональні області менеджменту: виробництво, інновації, інвестиції, персонал та ін.

Секція 7. Туристична діяльність: особливості, проблеми, перспективи.

Учасниками кожної секції було представлено доповіді, присвячені визначенню та вирішенню проблем у відповідному секторі.

Всього для участі у VІ Міжнародній науково-практичній on-line конференції «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» було подано 227 тез представників з 35 закладів освіти (серед яких ЗВО таких країн як Республіка Білорусь, Болгарія, Узбекистан, Таджикистан та Греція).

Організаційний комітет конференції висловлює щиру вдячність запрошеним гостям та учасникам за проявлений інтерес та активну наукову позицію, бажає успіхів та подальших професійних досягнень.